07.06.2023

Asfaltiranje ulica Maršala Tita i Klanfari

Zbog izvođenja radova pripreme za asfalt i asfaltiranja dana 09. i 10.06.2023. molimo da građani ne parkiraju vozila u ulici Maršala Tita u Selcu te na području Klanfari, kolektori SK2,SK4 i SK5.