24.10.2022

Poziv na konferenciju 26.10.2022.

Ovim putem vas pozivamo na konferenciju na kojoj će se predstaviti tijek radova na projektu Sustav odvodnje otpadnih voda Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce. Konferencija će se održati u srijedu, 26. listopada 2022. godine, u 11:00 sati u prostoru Gradske vijećnice u Novom Vinodolskom, Trg Vinodolskog zakona 1. Uzvanicima i predstavnicima medija obratit će se član Uprave VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. Igor Uremović te voditelj projekta Miljenko Čupić.
Nakon konferencije uslijedit će obilazak gradilišta na lokacijama:
Lokacija 1: Lokacija kanala uz D8 na poziciji kolektora K-1.3 i K-1 na adresi 19. DALMATINSKE DIVIZIJE 41, Povile, HRVATSKA
Lokacija 2: Crpna stanica Povile Istok na adresi MARIJANA BUTKOVIĆA k.b. 2e