27.05.2017

Tri investicije u vodovod vrijedne više od 30 milijuna kuna

Voda napokon stiže u novljansko zaleđe

Za Crno je već potpisan ugovor s izvođačem, Gornji Zagon čeka rezultate natječaja, a za Breze je ishodovana građevinska dozvola. Potom voda stiže i u Donje Krmpote te Bribirsku šumu

Dugoočekivana voda stiže u novljansko zaleđe. Najprije će stići u naselje Crno, a potom stižu na red Gornji Zagon i Breze.
U tri projekta uložit će se više od 30 milijuna kuna. Potom voda stiže u u Donje Krmpote, a u perspektivi u Bribirsku šumu. Za Crno je već potpisan ugovor s izvođačem. Položt će se 1,8 kilometara cjevovoda i hidrantska protupožarna mreža, najavljuje direktor razvoja i investicija KTD Vodovoda Žrnovnica Mladen Peričić.

Vodu će dobiti dvadesetak domaćinstava. Crno će dobiti i novi asfalt. Investicija je vrijedna dva milijuna kuna. Radovi će završiti na jesen. Voda je vrijedna za Crno jer su ljudi počeli obnavljati kuće i graditi bazene. Hrvatske vode sufinanciraju investiciju s 80 posto, dok ostatak pokrivaju KTD Vodovod Žrnovnica i Grad Novi Vinodolski. Vodofikacija Gornjeg Zagona čeka na rezultate natječaja za mjere ruralnog razvoja. Vodu bi trebala dobiti sva sela Gornjeg Zagona, a zahvaljujući polaganju cjevovoda u dužini od 6,3 kilometra, u sela će stići i asfalt. Investicija u koju su uključene Hrvtaske vode i Primorsko - goranska županija vrijedna je 6,5 milijuna kuna. Priča je slična kao i u Crnom, ljudi obnavljaju kuće za turizam pa je vodifikacija i prilog razvoju turizma i oživljavanju kraja.

Vodifikacija Breza je važna jer se njenom realizacijom otvara put prema vodifiakciji Lukova, Maševa, Ravnog i Crnog Kala (Igor Uremović)

Za vodifikaciju Breza je ishodovana građevinska dozvola, istče direktor Vodovoda Žrnovnica Igor Uremović.
Da bi voda došla do nadmorske visine od 800 metara, potrebno je položiti 13,5 kilometara cjevovoda. Projekt uključuje dvije crpne stanice i vodospremu Rujnik na 990 metara. Time vodosprema kapaciteta 400 kubika vode postaje najviša točka sustava Vodovoda Žrnovnica.
Investicija je vrijedna 23 milijuna kuna. Za ilustraciju, samo projektiranje i ishođenje projektne dokumentacije stoji 750 tisuća kuna. U projektu su, naravno, Hrvatske vode kao ozbiljan sufinancijer. Vodifikacija Breza je važna jer se njenom realizacijom otvara put prema vodifikaciji Lukova, Maševa, Ravnog i Crnog Kala i to bez velikih ulaganja jer će voda prirodnim padom stizati od Breza do spomenutih mjesta.
Vodovod za Donje Krmpote je u fazi projektiranja. Voda bi trebala stići do Bila.