Javna nadmetanja

Sve potrebne informacije za javna nadmetanja možete dobiti u Upravnoj zgradi Društva na adresi Dubrova 22 u Novom Vinodolskom.

Kontakt osoba

Maja Malinar, mag. oec, samostalni referent javne nabave

 +385 51 403 554
 +385 95 817 1495

maja.malinar@viozcv.hr