Ured direktora

URED DIREKTORA
Igor Uremović, dipl. ing., direktor Društva           
tel.  403 525 fax. 403 528       
e-mail:
igor.uremovic@viozcv.hr
 
TAJNIŠTVO
Iva Tomljanović, tajnik Društva, referent za poslove pisarnice
e-mail: iva.tomljanovic@viozcv.hr