O nama

 

VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.

OIB 36612651354

 
Pri Trgovačkom sudu u Rijeci, pod brojem upisa 25, MB 3150534, MBS 040062903, Društvo je registrirano kao društvo sa ograničenom odgovornošću za pružanje vodnih usluga

Predmet poslovanja:
  • djelatnost javne vodoopskrbe 
  • djelatnost javne odvodnje
  • djelatnost održavanja i upravljanja svom opremom, uređajima i objektima koji služe obavljanju djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje
  • djelatnost uzorkovanja i ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za vlastite potrebe
  • djelatnost izvođenja priključaka ako stvarni trošak radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje
  • djelatnost ovjeravanja vodomjera i pripreme vodomjera za ovjeravanje
  • djelatnost proizvodnje energije u procesu obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe ili javne odvodnje, uključujući i prodaju sukladno uvjetima iz posebnih propisa
  • djelatnost isporuke vode pročišćene na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu ponovnog korištenja, uključujući prodaju
  • djelatnost isporuke obrađenog mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda, uključujući i prodaju
  • djelatnost gospodarenja građevnim i drugim neopasnim otpadom koji nastaje u pogonu i održavanju komunalnih vodnih građevina, sukladno uvjetima iz posebnih propisa


 
 
Sjedište Društva

Novi Vinodolski, Dubrova 22