Politika kvalitete

POLITIKA KVALITETE
 
VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. je društvo za uslugu javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Gradova Novi Vinodolski, Crikvenica te Općina Vinodolska.
 
Temeljna zadaća i poslovni uspjeh VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., se temelji na postizanju zadovoljstva korisnika naših usluga i to kontinuiranom, sigurnom, ekonomičnom i kvalitetnom opskrbom vodom za piće i pružanjem usluge odvodnje, uz očuvanje prirodnih resursa.
 
Zadovoljstvo naših korisnika kao i ostalih zainteresiranih strana, vlasnika, djelatnika, dobavljača i lokalnih zajednica u kojima djelujemo, nastojimo ostvariti i kroz primjenu sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015, HACCP sustava, sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema normi ISO 18001:2007 te poštivanjem relevantnih zakonskih propisa.
 
Politika kvalitete provodi se na način da je stalno unapređenje kvalitete sadržano u svim djelovima poslovanja i poslovnim procesima u okviru pružanja usluga vodoopskrbe i odvodnje korisnicima.
 
Politika kvalitete temelji se na:
 
  • zadovoljstvu korisnika naših usluga i naših vlasnika,
  • razvoju kadrova kroz izobrazbu, napredovanje, stvaranje dobrih uvjeta rada, povećanje motiviranosti i osjećaja pripadnosti društvu,
  • odgovornosti prema društvenoj zajednici uz odgovoran odnos prema prirodnim resursima s naglaskom na zaštitu okoliša i zdravlja ljudi, poštivanju zakona, propisa i standarda, otvorenosti prema javnosti, pravo na pristup informacijama i etičnost u poslovanju,
  • politici razvoja i ulaganja kroz stalno ulaganje u razvoj i održavanje sustava vodoopskrbe  i odvodnje uz primjenu suvremenih tehnologija i rješenja.
 
Provedba politike kvalitete i njeno kontinuirano unapređenje pravo je i obveza Uprave i svih djelatnika VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Novi Vinodolski.
 
 
Uprava Društva:
Igor Uremović, dipl.ing., član Uprave