Vodoopskrba

SEKTOR VODOOPSKRBE
Mladen Peričić, dipl. oec., stručni suradnik Uprave za razvoj vodoopskrbe
tel. 051/403-502
e-mail: mladen.pericic@viozcv.hr

Filip Baričević, bacc. ing. mech., viši specijalist za investicije u vodoopskrbi
mob. 091/245-0005
e-mail: filip.baricevic@viozcv.hr

Kristijan Zoričić, mag.ing.aedif., samostalni stručnjak za razvoj u vodoopskrbi, izdavanje posebnih uvjeta i potvrde glavnog projekta
tel. 051/403-542
e-mail: kristijan.zoricic@viozcv.hr
 
Marina Šamanić, viši referent za priključke
tel. 051/403-531         
e-mail: marina.samanic@viozcv.hr
 
 
PODRUČNE RADIONE
Siniša Tonković, poslovođa radione Grada Novi Vinodolski     
mob. 091/244-4018  
     
Danijel Tomić, poslovođa radione Grada Crikvenice   
mob. 091/244-4037  
     
Branko Šubert, poslovođa radione Općine Vinodolske              
mob. 091/244-4017      
 
Miroslav Buneta, poslovođa za priključke i redovnu izmjenu vodomjera           
mob. 091/244-4006