Vizija budućnosti

Da bi društvo dugoročno postalo uspješno treba imati jasnu viziju koja će omogućiti razvoj poduzeća i poboljšanje usluga u uvjetima tržišnog gospodarstva, što podrazumijeva slijedeće:

  • poboljšanje i trajno osiguranje opskrbe kvalitetnom pitkom vodom

  • smanjenje troškova poslovanja, prvenstveno smanjenjem gubitaka

  • postupno uvođenje automatike i informatike u sva područja djelatnosti, time i smanjivanja troškova poslovanja i poboljšanja kvalitete usluga

  • poboljšanje odnosa s potrošačima, što podrazumijeva redovito i pravovremeno informiranje i brzo odgovaranje na zahtjeve.