ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 predstavlja najznačajniju reviziju norme ISO 9001 od 2000. godine.:

Norma ISO 9001 međunarodno je priznata norma pripremljena od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) za sustave upravljanja kvalitetom. Uspostava, primjena, certificiranje i poboljšanje sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima normi iz obitelji ISO 9001 danas se koristi u cijelom svijetu i primjenjuje na sve organizacija bez obzira na njihovu veličinu i vrstu djelatnosti. Danas je u svijetu preko jedan milijun organizacija certificiralo svoje sustave upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001.

Uspješno implementiran sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 i poslovanje u skladu sa zahtjevima ove norme je opće prihvaćen način rada koji pomaže organizacijama da svojim sadašnjim i budućim kupcima, zaposlenicima, partnerima i lokalnoj zajednici dokažu kontinuirano ujednačenu kvalitetu proizvoda ili usluga.

Novo izdanje norme ISO 9001:2015 objavljeno je 23.rujna 2015.godine zamjenjuje dotadašnje izdanje norme iz 2008 (ISO 9001:2008). Norma ISO 9001:2015 olakšati će organizacijama implementaciju integriranih sustava upravljanja, odnosno implementaciju više sustava upravljanja npr. ISO 14001 (upravljanje okolišem), ISO/IEC 27001 (upravljanje informacijskom sigurnošću) i sl. budući se sve norme temelje na istoj strukturi.

 

Koje su koristi od sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015?

 • Povećanje dobiti te boljih poslovnih rezultata zbog sustavnog planiranja, analiza i upravljanja rizicima
 • Smanjenje troškova poslovanja, uključujući smanjivanje troškova neodgovarajućih proizvoda/usluga
 • Procjena djelatnosti i poslovnog okruženja organizacije što omogućuje jasno definiranje ciljeva i poslovnih prilika
 • Sistematično prepoznavanje očekivanja kupaca, dobavljača, zaposlenika te zajednice
 • Zbog međunarodne prepoznatljivosti certifikata pomoć kod internacionalizacije poslovanja, konkurentnosti i bolje tržišne pozicije
 • Stvaranje poslovnog ugleda
 • Pouzdanost i poslovna izvrsnost
 • Stavljanje kupca u prvi plan, briga o ispunjavanju njegovih zahtjeva i povećanju zadovoljstva na način da mu se isporučuju proizvodi i usluge ujednačene i očekivane kvalitete
 • Veće povjerenje kupaca
 • Jasne odgovornosti, ovlasti i opisi poslova koji omogućuju učinkovit način rada te bolja motiviranost zaposlenika koji razumiju procese organizacije
 • Ispunjavanje zakonskih i ostalih zahtjeva
 • Brža prilagodba promjenama u poslovnom svijetu
ISO 9001:2015 - broj certifikata CRO20401Q

ISO 9001:2015 - broj certifikata 221/17/BVC-Q