Pravna služba

PRAVNA SLUŽBA
Nenad Pavelić, dipl. iur., direktor pravne službe
tel. 403 547        fax. 403 528
e-mail:
nenad.pavelic@vodovod-zrnovnica.hr

Kristina Švaglić, dipl. iur., samostalni referent pravnih poslova
tel. 403 541
e-mail:
kristina.svaglic@vodovod-zrnovnica.hr

Brigita Šučurović, referent pravnih poslova
tel. 403 550
e-mail:
brigita.sucurovic@vodovod-zrnovnica.hr

JAVNA NABAVA
Maja Malinar, mag. oec, samostalni referent javne nabave
tel. 403 554
e-mail:
maja.malinar@vodovod-zrnovnica.hr