Politika zaštite zdravlja i sigurnosti

POLITIKA ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI
VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. je društvo za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju na području Gradova Novog Vinodolskog, Crikvenice te Općine Vinodolske.
 
 
VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.,  prepoznaje značajan doprinos kontrole zaštite zdravlja i sigurnosti na radu na ukupno poslovanje, te se odlučilo za postizanje visokih standarda u kontroli zaštite zdravlja, sigurnosti na radu, upravljanja rizikom i podržavanju potreba za traženjem kontinuiranog unaprijeđenja  poslovanja
 
 
Odlučni smo u poduzimanju primjerenih praktičnih mjera na prevenciji, kontroli i zaštiti od aktivnosti koje potencijalno mogu izazvati opasnosti po zdravlje, sigurnost na radu naših zaposlenih ali i drugih osoba koje borave u našim poslovnim i radnim prostorima.
 
 
 
Iz tog razloga, uz potpuno poštivanje zahtjeva zakonske regulative u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, podržavamo sve ciljeve, postupke za implementaciju mjera i aktivnosti u pogledu prevencije, eliminacije ili kontrole opasnosti te stvaranja i održavanja zdrave radne sredine.
 
Temeljne odrednice politike zaštite zdravlja i sigurnosti na radu su:
 
Sprječavanje nesreća na radnom mjestu.
 
Zadovoljavanje zakonskih zahtjeva u domeni problematike zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu.
 
Izrada i održavanje planova zdravlja i sigurnosti koji jasno određuju mjere koja treba poduzeti za zaštitu zaposlenih, kao i ostalih zainteresiranih strana,  dobavljača, izvođača radova i lokalne zajednice u kojoj djelujemo i na koje naša aktivnost posredno ili neposredno utječe,
 
Osiguravanje adekvatnog i kompetentnog nadzora na svim aktivnostima društva u kojima dolazi do nastanka mogućeg rizika.
 
Upoznavanje i obučavanje zaposlenih, a u skladu sa zahtjevima njihovog radnog mjesta o svim aspektima očuvanja zdravlja i sigurnosti na radu.
 
Razvijanje i održavanje sustava informiranja i konzultiranja zaposlenih o važnosti pitanja zdravlja i sigurnosti na radu.
 
Kontinuirano prepoznati, ukloniti ili u skladu sa zakonskom regulativom kontrolirati opasnosti koje predstavljaju rizik za zaposlene i ostale subjekte prisutne na našim poslovnim i radnim prostorima i za životnu sredinu
 
Uzeti u obzir zdravlje i sigurnost na radu kod planiranja novih načina izvođenja radova, te kod nabavke nove opreme.
 
Izrađivati, evaluirati i arhivirati tačne zapise o nezgodama, ozljedama, izlaganju rizicima opasnim za zdravlje.
 
Poduzeti praktične korake radi osiguranja provođenja i pridržavanja ove politike od strane svih zaposlenih te ostalih osoba koje rade za i u korist VIO  Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.
 
Aktivno pratiti, provjeravati, a shodno tome I ocjenjivati rad društva u pogledu očuvanja zdravlja I sigurnosti na radu.
 
Periodično revidirati Politiku zaštite zdravlja I sigurnosti na radu, a o promjenama izvještavati zaposlene.
 
Osigurati zadovoljenje zahtjeva Standarda BS OHSAS 18001:2007 u pogledu sigurnosti I zdravlja na radu.
 
 
 
Provedba politike   zdravlja i sigurnosti pravo je i obveza Uprave i svih djelatnika VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Novi Vinodolski.
 
 
Uprava                                                                                             
Igor Uremović, dipl. ing., član Uprave