Važni telefonski brojevi

Važni telefonski brojevi

VAŽNI TELEFONSKI BROJEVI

Pozivn broj za Republiku Hrvatsku +385
Pozivni broj za Primorsko goransku županiju 051


Interventna služba

0800 200 177
 

Centrala Novi Vinodolski

403 520

Centrala Crikvenica

440 880
 

Dežurna služba

403 520
 

Dežurni monter područne radione grada Novi Vinodolski

091 24 44 051
 

Dežurni monter područne radione Općine Vinodolske

091 24 44 053
 

Dežurni monter područne radione grada Crikvenica

091 24 44 052