Zamjena vodovodnih ogranak


 
Ukupna vrijednost projekta: 828.617,40 EUR (6.243.217,80 HRK)
Ukupno prihvatljivi troškovi projekta: 662.893,92 EUR (4.994.574,24 HRK)
EU sufinanciranje projekta: 530.315,13 EUR (3.995.659,35 HRK)
Sufinanciranje (Hrvatske vode): 66.289,39 EUR (499.457,41 HRK)
VIO Žrnovnica Crikvenica Vindol d.o.o.: 66.289,40 EUR (499.457,48 HRK)
Razdoblje provedbe projekta        8.9.2023. - 31.12.2025.

Ovim projektom doprinosi se kvaliteti pružanja javne usluge vodoopskrbe, sigurnosti u pružanju usluge bez prekida uslijed pucanja cjevovoda i propuštanja, smanjenju troškova održavanja uslijed zamjene  2,66648 km cjevovoda te smanjenju gubitaka u DMA zonama od najmanje 25%.
Projektom se zamjenjuje na području Vukovarske ulice u Dramlju 94 postojeća priključka.

U zimskom razdoblju poboljšanu uslugu vodoopskrbe će imati cca. 250 stalnih stanovnika dok se u ljetnom razdoblju to uslijed turizma multiplicira i do 1.000 korisnika.

Na području Poduljina u Bribiru zamjenjuje se 33 postojeća priključka. U zimskom razdoblju poboljšanu uslugu vodoopskrbe će imati cca. 60 stalnih stanovnika dok se u ljetnom razdoblju udvostručuje broj korisnika uslijed turizma.

Područje Ledenice I i Ledenice II opskrbljuju naselja Ledenice, Bater, Gornji Zagon i Donji Zagon (329 priključaka) u kojima u zimskom razdoblju bude 400 korisnika vodnih usluga, dok se u ljetnom razdoblju broj penje i do 800 korisnika.