U PETAK, 6. SVIBNJA, AKCIJA ČIŠĆENJA OKOLIŠA ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA DUPLJA