Način obračuna

Obračun potrošnje vode provodimo na slijedeći način:

 

Domaćinstva:

mjesečni obračun potrošnje

Gospodarstvo:

mjesečni obračun potrošnje

Potrošnja vode obračunava se prema utvrđenom stanju na vodomjeru ili prema prosječnoj potrošnji (ukoliko potrošač ne omogući ili ako isporučitelj usluge iz drugih objektivnih razloga ne može utvrditi količinu isporučene vode).

Info servis→Kontakti→Financijska služba→Obračunska služba