22.10.2016

Prijava stanja brojila

Prijava stanja brojila
Ukoliko želite da obračun komunalne usluge izvršimo prema stanju na brojilu kojeg sami utvrđujete, ispunite naš obrazac za prijavu stanja brojila, sukladno dostavljenim podacima do 30. dana u mjesecu izvršiti ćemo obračun utrošene komunalne usluge za tekući mjesec.

OBRAZAC