20.05.2024

OBAVIJEST O RADOVIMA

Obavještavamo vas da će se 20. i 21.05.2024. vršiti asfaltiranje habajućeg sloja na području A6 SopaljSka kolektor K-1 u ul. Kralja Tomislava.
Za vrijeme izvođenja radova na snazi će biti privremena regulacija prometa.
Molimo građane za razumijevanje i strpljenje.

VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.