16.11.2023

Obavijest o radovima

U sklopu projekta „Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce“ izvođač radova započinje sa radovima na iskopima i polaganju cjevovoda na području Grada Crikvenice područje A9 Benići kolektor K-9, K-10, K-10.1 Ulica Šupera i Ulica Studenca (planirano trajanje do 23.12.2023. godine).

Mole se građani da ovisno o potrebnim radovima uklone vozila sa javnih površina gdje se izvode radovi. Osoba za kontakt na navedenom području izvođenja radova - poslovođa gradilišta Alen Samaržija +385993842089.

Mole se svi građani da kod izvođenja predmetnih radova poštuju privremenu prometnu regulaciju te im se zahvaljuje na strpljenju i razumijevanju.