22.03.2019

Poseban prilog Novog lista povodom Svjetskog dana voda 22. ožujka, 2019. godine

Igor Uremović, dipl. ing., direktor KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o.
Direktor Društva Igor Uremović, dipl. ing.   
                                                                                                                                                           
PROJEKT AGLOMERACIJE

Projekat obuhvaća rekonstrukciju i izgradnju 80 kilometara kanalizacijske mreže, 16 kilometara vodoopskrbne mreže, postavljanje 26 crpnih stanica i 2 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 
Vodovod Žrnovnica s dva izvorišta, Žrnovnica i Tribalj, pokriva gradove Novi Vinodolski i Crikvenicu te Vinodolsku općinu.  Žrnovnica ima dva sliva spojena umjetnim putem, a nakon provedenih istraživanja u suradnji s Hrvatskim vodama, nađene su dodatne količine vode iz sliva Gacke i time je osigurana dovoljna količina vode za idućih 30 godina. Kad je riječ o izdašnosti izvora, on za vrijeme suše daje 550 litara vode u sekundi, a izvan tog razdoblja i 7,5 kubika u sekundi.
Sustav odvodnje otpadnih voda
Jedan od najvažnijih projekata čiji je nositelj Vodovod Žrnovnica je Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce. Projekt aglomeracije, kako ga svi skraćeno zovu, vrijedan je 367 milijuna kuna bez PDV-a, a od tog iznosa 70% sufinancira Europska unija. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te Hrvatske vode zajedno sudjeluju s 23%, a ostatak osigurava lokalna komponenta. Partneri u projektu su gradovi Novi Vinodolski i Crikvenica te Murvica d.o.o. Riječ je o jednom od većih projekata na ovom području, a obuhvatit će rekonstrukciju i izgradnju 80 kilometara kanalizacijske mreže, 16 kilometara vodoopskrbne mreže, postavljanje 26 crpnih stanica i 2 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 43.500 ES s postrojenjem za obradu mulja.
''Projekt aglomeracije bitan je za zaštitu okoliša i turizam jer se osigurava čistoća mora koje je glavni adut u turističkoj djelatnosti. Tu je i kvalitetno zbrinjavanje otpadnih voda i vodoopskrba pučanstva u turističkoj sezoni i izvan nje'', naglasio je voditelj službe za EU projekte Ivica Žeravica. 
Navedeni projekt samo je dio plana aktivnosti koji obuhvaća cijelo područje djelovanja Vodovoda Žrnovnice. Naime, prije godinu dana s Hrvatskim vodama potpisan je i Ugovor za izradu studijsko-projektne dokumenatcije za još jedan ovakav projekt, aglomeracije Klenovica, Smokvica i Vinodolska općina. Sljedeći korak je potpisivanje sporazuma o partnerstvu između Novog Vinodolskog, Vinodolske općine i nositelja projekta Vodovoda Žrnovnice.Vrijednost projekta je do  200 milijuna kuna, a vjerojatno će ući u operativno razdoblje 2020. – 2027.


(Novi asfaltni zastor za Trbotinj)

Vodifikacija 
naselja u zaleđu
Vodovod doprinosi i ruralnom razvoju, kroz vodifikaciju naselja u zaleđu. U 2017. proveden je natječaj od strane Ministarstva poljoprivrede za mjeru 7.2.1.Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Prijava na natječaj je bila uspješna pa projekt vrijedan gotovo 6 milijuna kuna u iznosu od 4,6 milijuna sufinancira Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Hrvatske vode sudjeluju s pola milijuna kuna, a  Novi Vinodolski s 800 tisuća. Ovim projektom realizira se vodifikacija pet gornjozagonskih sela i asfaltira se 6,3 kilometara ceste. Pored ovoga, prošle se godine krenulo u investiciju vodifikacije naselja Crno, ukupne vrijednosti 2 milijuna kuna. 80% tog iznosa pokrile su Hrvatske vode, a ostatak je osiguran iz gradskog proračuna. Izgrađena je vodovodna mreža duljine 2,1 kilometara te je asfaltirano gotovo 2 kilometra ceste.
''Projektima u zaleđu stvaraju se preduvjeti za ostanak i povratak stanovništva, odnosno preduvjeti za turističku komercijalizaciju starih kamenih kuća za kojima postoji sve veći interes gostiju'', rekao je pomoćnik direktora za razvoj i investicije Mladen Peričić.
 
Žrnovnica posljednjih 10 godina uspješno rješava problem gubitaka u sustavu koji je 2008. iznosio 55%. U tijeku je novi ciklus investicija Ministarstva zaštite okoliša i energetike preko Hrvatskih voda, a krajnji cilj je gubitke u mreži sa sadašnjih 35% svesti na 25%. ''Osnov svega navedenog je odgovorno korištenje prirodnih resursa te sama financijska racionalizacija poslovanja društva'', rekao je direktor Igor Uremović.


Direktor za razvoj i investicije Mladen Peričić, dipl. oecc., voditelj EU projekata Ivica Žeravica, dipl. oecc.