04.04.2023

Radovi u Dramlju

U sklopu projekta Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce izvođač radova planira 04.04.2023. godine započeti s radovima na području Grada Crikvenice – Područje A3 Dramalj Kolektori K-13, K-13.1. koji se protežu ulicama Blažići i Cari (planirani rok završetka 15.05.2023. godine) te na Kolektoru K-16 Prilaz obali (od groblja prema spoju na postojeći kolektor, planirani rok završetka 20.04.2023. godine).
Za naveden radove izrađen je projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova, stoga se mole svi građani da kod izvođenja predmetnih radova poštuju privremenu prometnu regulaciju te im se zahvaljuje na strpljenju i razumijevanju.