19.05.2017

Vodifikacija Crikvenice

Vodifikacija Crikvenice ušla je u završnu fazu, a u ponedjeljak počinje gradnja cjevovoda od crpne stanice Manestri do vodospreme Klanfari.

Ovim činom, cijela će Crikvenica do početka prosinca biti pokrivena kvalitetnim vodoopskrbnim sustavom. Voda će se dovesti i na Kotor, a to se planira učiniti do 2021. godine.

Sustav Dramalj – Manestri – Klanfari se gradi i proširuje kako bi se osigurala normalna opskrba u ljetnim mjesecima, kada je potreba za vodom povećana zbog dolaska velikog broja turista, čime će ukloniti mogućnost izostanka opskrbe u frekventnim ljetnim mjesecima. Projektom vrijednosti oko 12 i pol milijuna kuna tristotinjak će domaćinstava dobiti vodu i kvalitetniju opskrbu.

Vodosprema Klanfari stajala je gotovo 4 i pol milijuna kuna, crpna stanica Manestri gotovo 2 milijuna kuna, a cjevovod će stajati gotovo 5 i pol milijuna kuna. Investitori su Hrvatske vode, Vodovod Žrnovnica i Grad Crikvenica. Sredstva koja su osigurale Hrvatske vode stigla su preko Europske banke za obnovu i razvitak. 

Usporedo s vodifikacijom, naselje Blaškovići dobit će pristupnu asfaltiranu cestu u dužini od kilometra. Bit će izgrađena i dva kilometra protupožarnih puteva s hidrantskom mrežom što će činiti protupožarni prsten Dramlja.