Odluke o cijeni vodnih usluga

Odluke o cijeni vodnih usluga objavljena je u petak 28. siječnja 2022. godine u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" br. 2/22.:

Preuzmite odluku