Voda

Od najstarijih vremena vodoopskrbni su sustavi bili presudni u razvoju pojedinih regija. Najstarije zapise o vodi nalazimo u prvom poglavlju Knjige postanka. Prema Bibliji, raj je bio mjesto gdje je vode bilo u izobilju. Vode četiriju rijeka natapaju zemlju Starog zavjeta. Slika je to kolijevke civiilazacije u dolinama Tigrisa, Eufrata, Nila i Jordana. Grčki filozofi smatraju vodu jednim od četiriju počela (elemenata) od kojih je izgrađen svemir. Stari Rimljani definiraju vodu kao opće dobro, a to je i danas odredba sadržana u svim zakonodavnim sustavima svijeta.

Voda se ne smije nikome oduzeti, samo se propisuju uvjeti kojih se treba pridržavati pri njezinu korištenju. Povezanost i ovisnost u upravljanju vodama i političkog stanja u društvu, vodne građevine (vodovodi) svrstavaju se u bitne, a često i presudne elemete razvoja regija.