Vodoopskrba iz izvorišta Žrnovnica

Kako je odmicalo 20. stoljeće, Novi, Selce, Crikvenica, te ostala mjesta u Vinodolu sve su se više gradila i širila. Razvoj turizma zahtijevao je nova rješenja koja bi osiguravala vodoopskrbu. Posebno teško je bilo 1925. godine za vrijeme velike suše. U najbližoj okolici Novoga postojalo je raspoloživo izvorište primjereno potrebama ali i tehnički vrlo zahtijevno. Fjord Žrnovnica udaljen 8 km od Novog postoje jaka gorska vrela hladne i zdrave pitke vode koja se uglavnom izlijevaju i gube u moru. Energija tih izvora koja ni ljeti ne oresušuju mogu se izrabit za opskrbu vodom ne samo Novoga, već i susujednih mjesta, zabilježio je u svojoj knjizi " Razvoj turizma u Novom Vinodolskom", početke gradnje "Velikog vodovoda" Miroslav Ježić - Šumara, dipl, ing. 10. studenog 1928. godine održana je Skupština u prisusutvu delegata općine Novi, Selce i Crikvenica.Većina delegata prihvatila je opširan ekspoze o potrebi opskrbe vodom iz izvorišta Žrnovnica. Sredstva za investiciju osigurana su zalaganjem tadašnjeg bana Ivana Perovića Banska uprava savske banovine u Zagrebu, te se je odmah pristupilo pripremnim rafovima i izgradnji.

Probno crpljenje u strojarnici Žrnovnica obavljeno je od 21. - 22. lipnja 1932. godine, a sustav "Velikog vodovoda" pušten je u rad 03. srpnja 1932. godine. U znak zahvalnosti banu Ivi Peroviću na dan otvaranja vodovoda podignut je desetak metara visok obelisk u obliku prizme na najljepšem kupalištu u Crikvenici. Na obelisku su postavljene dvije brončane masivne slavine iz kojih je tekla voda u dva bazena postavljena kraj obeliska. Nažalost, 1956. godine obelisk odlukom tadašnje Poglavarstav Grada je porušen, vrijedan brački kamen netragom je nestao...