Vodoopskrba Vinodola kroz povijest

Opće je poznato da mjesta ovog kraja bilježe blistavu višestoljećnu prošlost, koja svjedoči o njegovoj veličini i značenju. Vodeće mjesto, u evropskim okvirima, daje mu iznimna zakonodavna aktivnost i donošenje Vinodolskog zakona 1288. godine, dragocjen pravni i jezični spomenik. U to povijesno doba, na području Vinodola sagrađena su tipična gradinska naselja Drivenik, Belgrad, Bribir, Ledenice i Novi. Strateški pozicionirane i zaštićene utvrde, činile su tijekom stoljeća ovu lokaciju prikladnom za urbani razvoj.

Prije korištenja kolektivnog vodovoda u Novom su bila u upotrebi dva bunara na Solinama, Studenac na Melu, bunar Dobra u novljanskoj luci te javni bunar na novljanskoj placi.

Vodopskrba naselja Ledenice temeljila se na izdašnosti izvora Dobra u Ledeničkom polju podno Gradine. U upotrebi su bile i cisterne Kapelica oko 400 m³, Frkovo selo i Klančić. U sušnih razdoblja joristili su se žrnovnički izvori koji katastarski pripadaju  Općini Ledenice

Vodoopskrba lokaliteta Grižane temeljila se na velikom broju izdašnih izvora, kao Bačevo, Podgrad itd. Posebno izdvajamo kaptirani selski vodovod Rupe u selu Kamenjak, izgrađen još 1902. godine i danas je u upotrebi.

Bribir je rješavao vodoopskrbu mnogim izvorima, bunarima, a ovdje izdvajamo Pod orih i Juričino u Štalah.Najznačajnija cisterna nalazi se u središtu Bribira na Vrbi, čije je grlo preneseno iz Frankopanskog kaštela, a isklesano je iz velikog kamena.

Najstariji vodoopskrbni objekti su dva izvora slatke vode uz samo more u Selcima, zvani Polaća i drugi na lokaciji Podolčić, gdje je danas izgrađena fontana.

Crikvenica je svoj mali vodovod dobila još na kraju 19. stoljeća. Opskrba se obavljala iz smjera Triblja s malih lokalnih izvora. Tribaljksi vodovod oslanjao se na izvor Blažina. Voda je bila bakteriološki loša i morala se podvrgavati stalnom kloriranju.