Vodovod Žrnovnica

Donošenjem Zakon o upravljanju privrednih poduzeća, radni kolektivi preuzimaju upravu u vlastite ruke. Time započinje izgradnja novog privrednog sustava. Na osnovi članka 20. Zakona o narodnim odborima općine te članka 17. i 18. Uredbe o osnivanju poduzeća i radnji, a na prijedlog savjeta za privredu i komunalne poslove, Narodni odbor Općine Novi na svojoj sjednici održanoj 29. prosinca 1955. godine donio je rješenje o osnivanju vodovodnog poduzeća pod nazivom

Vodovod Žrnovnica u Novom